Post                                                                    Blog                                                                   Post

  • Julien C. H. Andersen

En forudsigelse: Der hvor der var uvidenhed...

Aktualisiert: 3. Sept 2020

6. maj 2018.

”Hør det så nu igen: Alle er Mine. Alle er I Mine børn uanset hudfarve eller køn eller hvor henne på jorden I lever. I er alle Mine børn. Husk at hjertet er farveblindt. Egoet ser farver, det ser sin egen egoisme. Det gør hjertet ikke. Det ser kun enhed mellem mennesker. Sådan har Jeg skabt det. I har villet det anderledes. Alle jeres historiebøger er vidne om, at I har villet det anderledes end det, der står i de hellige bøger. Forstå det så! Jeres historiebøger er egoernes historier. De hellige bøger er historien om Mig, om kærligheden og hjertets vej op ad trappen. Mine bøger vidner om Mine love, Min kærlighed, Min nåde, Min magt og ære. Den magt og ære som menneskene har del i, hvis de udvikler kærlighed, den uselviske kærlighed. Og som Julien bemærker og spørger om: Hvad mener Jeg med, at mennesket har del i Min magt og ære? Forstå det rigtigt, for nu bliver det rigtigt spændende. Min magt ligger i hjertet hos hvert enkelt menneske. Kærlighed, den uselviske kærlighed har mere magt end noget andet der kan købes for penge eller som noget der kan rejses monumenter over. Og hvad mener Jeg så med det? Det er enkelt. Det er faktisk meget simpelt. Hør det nu! Jesus havde magt til at helbrede, han havde alle kærlighedens nådegaver. Det får alle der udvikler uselvisk kærlighed. Men hør det! Ve dem hvis de bruger dem til selviske formål. Og hør det så! Det er kun enkelte, der får alle gaverne. Hvert enkelt menneske får kun, hvad de kan bære ikke mere og ikke mindre. Og hør så! Den magt, den kærligsmagt mennesket får af Mig, giver dem ære. De bliver husket længe efter at alle de monumenter, I bygger i egoet er blevet til støv. De får del i Min ære. De bliver husket i himlene til evig tid. Husk! Kærligheden, den uselviske og magten og æren er Min. Den får de uselviske kærlige mennesker del i. Sådan har Jeg skabt det. Sådan fungerer det stadig over hele jorden, selv om mange vælger at overhører budskaberne, som de uselviske og kærlige mennesker kommer med. Nogle steder er de blevet jagtet, underkastet tortur, brændt på bålet eller lemlæstet. Sådan var det tidligere. Sådan er det næsten også i dag. Der er midlerne bare nogle andre. Nu bliver de omtalt som skøre, vanvittige eller utilregnelige. Ofte bliver de udsat for hetz eller direkte forfølgelse selv om det efterhånden hører til sjældenheder. Men det forekommer. Og hør det så! Når disse mennesker, de hellige eller dem der bare går vejen mod Mig, dem der går op ad trappen, kærlighedens trappe, når de forlader jer. Så husker I dem. Så mindes I dem. Men først der giver I dem æren. Sådan går det i hvert fald oftest. Og forstå det! De viste jer kærlighedens dyder. Dem som vi har talt lidt om, og som vi skal tale mere om. De var fakkelbærerne. Men I vælger oftest, at overhører deres budskaber, i stedet vælger I dem der råber højeste og bruger fleste penge på himmelråbende projekter, som I kan spejle jer i. I tror at på den måde, får I lidt af glansen. Lad os tage et eksempel: For fyrre år siden landsatte i mennesker på månen. Siden hen har I været i rummet mange gange. Den teknologi som jeres rumeventyr har medført, har mange haft glæde af over hele jorden. Havde I brugt den på de fattige, de trængende og de syge i stedet for til glæde for de rige, havde I haft vundet mere, end I har nu. Tilbage til eksemplet: Nu, lige nu er der tale om at sende turister ud i rummet. Det næste bliver at bygge hoteller på månen. Den slags koster rigtig mange penge, penge som kunne være brugt mere kærligt til humanitære formål. Og forstå det så! Turisterne, dem der vil ud i rummet, spejler sig i den storhed, der lå, og ligger i at rejse i rummet. Men det er egoets storhed. Det er egoets drømme. Det er egoet, der har fået nogle behov, hvor der ikke før var behov. Egoet bygger monumenter over sig selv, om det er nok så lille som at sætte et fodaftryk på månen. Hvad vil turister der? Tror det. Det er sandt. De vil bygge monumenter. De vil sætte fodaftryk, som kan blive stående i århundrede. Det tror de. Men alt bliver til støv også på månen, hvis det er skabt af egoet. De største og vedvarende monumenter bygger I med hjertet. De bliver stående til evig tid. De bliver husket af Mig. Det lover Jeg jer. Det kan I læse om I alle de hellige bøger. Nok om det. Nyt emne og hør det så igen! Emnet er nyt selv om Jeg siger, at I skal høre det igen. Det vil gå op for jer. Hør det nu! Læserne, dem der kan læse, er ikke så mange som det kunne være. Læsning er en forholdsvis ny opfindelse. Den har kun nogle århundrede bag sig. Det kunne I have gjort bedre, langt bedre. Over hele jorden finder I mennesker, der ikke har adgang til et ordentligt uddannelses-system lige som de ikke har adgang til rent drikkevand eller ordentlig mad. Har du ikke vand, mad eller en adgang til uddannelse, så er du fattig. Du er ikke bare fattig, du hører til en af de fattigste af de fattige. Du bliver efterladt i mørke uden uddannelse og uden mad og drikke dør du. Den slags tillader I over hele jorden. Det er Mine børn. Jeg har skabt overflod til jer. I har jorden og vand. I har alle planterne og al den føde, som I vil have. Alligevel er der nogle, der mangler de helt basale nødvendigheder, mens andre tager til månen som turister. Hvor vil I hen med det? Svaret er, at I ved det ikke. Kun få af jer sætter spørgsmålstegn ved det. Kun få af jer gør noget ved det. Det er sandt. Tro det. Jeg ved det. Jeg ser det hele. Og hør så Min profeti! Der hvor der var uvidenhed, der skal være visdom. Der hvor der var sult, der skal være føde. Der hvor der manglede vand, skal der blive vand. Tro det. Det er sandt. Og hør så! Dem der er mætte i dag. De skal sulte. Dem der drikker af livets overflod i dag, de skal tørste. Dem der har viden i dag, de skal blive tomme kar. Tro det. Det er sandt. Men hør det så! Viden er ikke det samme som visdom. Vand er ikke det samme som visdommens vand, og klogskabens vin er ikke det sammen som hjertets kølige vande. Forstå de forskelle og I forstår meget. Det ene er egoets, det andet er hjertets. Egoets er midlertidig. Hjertets er evigt. Husk det. Glem det aldrig. Og hør så! Egoet får og glemmer. Hjertet giver og husker. Det er en anden forskel. Egoet og hjertet er som nat og dag. Det, der var mørke, det oplyser hjertet. Det der var usandt, bliver til sandhed i hjertets lys. Men ve jer hvis I bruger Mine sandheder, Min kærlighed i selvisk interesser. Så går det galt lige som det gik galt for Faraos soldater, da de jagtede israelitterne igennem det døde hav. Vandet lukkede sig omkring dem og de blev fanget. Sådan går det for alle der misbruger Mig og Mit navn og Min kærlighed, den kærlighed og den visdom der ligger i hjertet. Husk at kærligheden, magten og æren er Min. Det er den til evighedens ophør.” En kanalisering af Julien C. H. Andersen. Se mere på Facebook: https://www.facebook.com/Prophecies-1618665891496234/ www.life-adventure.dk

8 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen