Post                                                                    Blog                                                                   Post

  • Julien C. H. Andersen

Profetier for 2019

Aktualisiert: 3. Sept 2020

2. januar 2019. Der er tidligere lagt profetier ud på Facebook for 2018. - "Året 2019 ligger foran dig. Er nyt år er som gave, der venter på at blive pakket ud. I hjertet har du kærlighed og i egoet egoisme. Begge er gaver til dig fra Mig. Enhver må vælge omhyggeligt. Den ene gave, kærligheden vil give dig lykken. Den anden gave, egoismen vil give dig lidelser og sorger. Forstå at Jeg har sat skeln mellem lys og mørke, mellem kærlighed og egoisme. Enhver vælger selv, hvad pakke I vil åbne. Alle har I fået den frie vilje. Og stop så lidt! 2019 bliver for de fleste ragnarok, og hvad mener Jeg så med det? Svaret er enkelt. Det er simpelt. Dyrker I krigen i jer selv mod andre mennesker, vil I opleve ragnarok. Lad Mig give jer et eksempel: Enhver dom I fælder over andre mennesker, fortæller, hvem du er? Ingen af jer kan sige jer fri for at mene noget om andre mennesker. Forstå at jeres domme ofte er usande og de tilslører sandheden, når I dømmer andre på falsk grundlag, er det ragnarok, I oplever. Forstå at I er den, der tænker tankerne – I er ikke tankerne. Desværre tror I det, I tænker som værende sandhed. Nok om det. Donald Trump er en af verdens ledere. Blev hans tanker om verden gennemført, ville I opleve et sandt ragnarok. Forstå at ragnarok er splittelse. Den splittelse vil Donald Trump som præsident forsat stå for, ikke bare i USA, også i verden vil han forsat forårsage splittelse. Krig og vold i verden skyldes egoisme. Den egoisme er modsat kærlighed, for kærlighed er fred og fred og kærlighed, er lykken for mennesket. Lykken er uopnåelig, hvis I laver krig, fører krig mod jeres medmennesker i ægteskabet, mod jeres venner, på arbejdspladser, skoler, i det offentlige, i byråd og regeringer og i lande imellem. Fred er jer givet af Mig. I skal blot åbne gaven og tage imod opgaverne. Og hvad er så opgaverne? Det er simpelt. Det er enkelt. Udvikl næstekærlighed, og I vil have fred. Nok om det også. Stilhed - Stilheden er universel. Den eksisterer i mennesket, når I dykker ned under jeres tanker eller tankemylder og jeres egoistiske følelser. Vid at der er forskel på hjertets følelser og sindets følelser – de egoistiske følelser. Kun ved at skabe stilhed i sindet, kan I nå hjertets skatte. Jo mere ragnarok I har i sindet, jo mere egoisme har I og jo længere væk, er I fra hjertet. Lad Mig give jer et eksempel: Et hvilken som helst menneske har evnen til at dyrke sanserne eller hjertets skatte. Julien! Du hører perfekt, hvad Jeg har sagt. Lad os fortsætte. 2019 er voldens år for nogle, et kærlighedens år for andre. Årets begyndelse er fuld af håb for alle mennesker. I udgør jordens elite af alle skabninger, født til at herske og undeligge ikke blot naturen, men også andre mennesker, tror I selv. I hvert fald tror mange det. Synd er blevet en dyd, og dyderne det unormale, det mange ser skævt til. Imidlertid vil I fjerne jer selv fra volden, det egoistiske og normale, må I dyrke dyderne - I må dyrke kærligheden. Og stop så! Dyderne er givet jer for at I ikke skal gøre skade på andre eller jer selv. Lad Mig give jer et eksempel: Palæstina er lukket inde bag murer og holdt i skak med våben. Hvor vil I hen med det? I ved det sjældent. Bror bekæmper bror, søster bekæmper søster. Og nu til en pointe: Begge parter beder til Mig, den samme Gud, og Jeg giver jer, hvad I har sået. Hvad I har sået, det høster I. Det har I fortjent. Havde I haft sået dyderne, havde I haft fred og kærlighed. I stedet har I krig og lidelse. Forstå, at det har I fortjent med de frugter, I har på træerne. Nok om det. Tilbage til emnet dyderne: Fremelsk dem og I skal have fred og kærlighed. Nu til profetierne. Hvad der er sagt tidligere om USA og Donald Trump, er stadig en realitet. USA står alene mere end nogensinde. Nok om det. Nordkoreas leder snakker. Der er langt til handling. Danmark står stærkt i EU, og jeres økonomi er bedre end nogensinde, tror I. Hvad I tror på, er en realitet, hvis vi snakker om det åndelige. Her er I fattige, og I skal blive endnu fattigere. For den der har meget, skal gives meget og den, der intet har, skal fratages alt. De få, de kærlige kæmper en stor kamp for at give jer det, de mange mangler. Den kamp kommer til at fortsætte. Det var ordene. Terroren er som paddehatte. De skjuler solen og udsynet. Hvad de gør mod jer, gør I også mod dem. Vid at fred begynder hos jer selv. Og nu til det alvorlige: I er begyndt at tage den planet, I lever på alvorlig. Det kommer til at bære frugt på den lange bane. Jorden vil blive et bedre sted at leve på engang i fremtiden. Verden som I kender den i dag, ændre sig til det bedre på nogle områder, andre vil stadig være som vulkaner, der sover på overfladen. Pas på med at tro på det sandsynlige. Det er ofte falsk. Lyt med hjertet, og ikke med sanserne. Det vil give jer en anden sandhed. Tyskland er et smeltedigel. Racisme kontra kærlighed ligger lige under overfladen. Angela Merkel er snart historie. Det kan koste dyrt, hvis tyskerne vælger den forkerte leder. Italiens problemer vil vokse, hvis ikke de ændre kurs: Alle vil have del i kagen, men ingen vil give til kagen, når vi taler om dem, der har til kagen. Syddamerikas problemer er store, alt for store til at de kan løse dem uden hjælp. Hjælpen kommer, bare ikke når den behøves. Sydamerika er et farligt sted, et smeltedigel af mange mennesker, næsten alle med en baggrund i den gamle verden. Det farlige er dets politikere. Få er sande, alt for mange er falske og tænker på sig selv først. Profetien er, at det ikke bliver bedre i 2019, så længe politikerne bliver valgt af vælgere, der tror på ord og ikke på handling. Politik og demokrati vises i handling og ikke i ord. Grønland bliver en katastrofe af rang. hvis ikke I holder fast på jeres. Hvad der er dit, er givet af Mig. Husk det. Det er jeres og ikke andres, ellers går det galt. Verden er af lave. Det har jeg før. Afrika er en perle, urgammel. Fremtiden er uvist. Kun Jeg ved, hvad I skal igennem. Afrika mangler alt det, som resten af verden har i overflod: rigdom, uddannet mennesker, storbyer og industri. Der er få pletter i Afrika, der har vestens og orientens islæt. Afrika hør Min bøn: Alt hvad du mangler, skal du få en dag. Året 2019 vil være status quo for dig. Hvad du mangler i rigdom, har du i kærlighed. Glem ikke kærligheden. Rusland: Hjemme får Putin medvind, internationalt modvind. Han spiller med musklerne. Det er en farlig leg. Frygt ikke. Bjørnen sover. Den laver ingen ravage. Min profeti er: Rusland laver ballade, ikke krig. Indien og Asien er perler af kulturer. Indien er civilisationens vugge for nogle, for andre et fattigt og uciviliseret land. Indien er en tam tiger. Den bider ingen. Den er den moderne verden religions fødselshjælper. Uden Indien ville I ikke kende meget til andre religioner. Lad Mig give jer et par eksempler: Både Jesus Kristus og andre har studeret de gamle indiske religioner. Indien er moderlandet for troen og moralens vogter. Tro ikke alt, hvad I hører af ondt. Undersøg det selv. Indien vil opleve fremgang og katastrofer. Det kan selv. Asien har meget at lære af vesten. Vesten har meget at lære fra Asien. Kultur uden kærlighed er egoisme. Alle vil have mere, nogle må nøjes med mindre. Dyrk familien, næstekærligheden og I vil nå langt. Mange vælger desværre den modsatte vej, og de bliver flere og flere – også i 2019. Alle vil det bedste. Ikke en leder kan sige sig fri, ligesom skolelærerne, mødre og fædre vil det samme. Det bedste for sig selv først. Og hvad mener Jeg så med det? Svaret er simpelt. Det er meget enkelt. Alle, næsten alle dyrker I egoismen, hvor I skulle have dyrket næstekærligheden. Ikke mange kan sige sig fri for egoisme. Dyrkede I kærligheden ville meget se anderledes ud, ikke bare i familierne, men også for landene og verden som helhed. Det billede ændrer sig ikke i 2019.” En kanalisering af Julien C. H. Andersen. Se mere på Facebook: https://www.facebook.com/pg/Prophecies-1618665891496234/posts/?ref=page_internal www.life-adventure.dk

14 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen