top of page
jesus4.jpg
gammel mand.jpg
jesus4.jpg

       Post                                                                    Blog                                                                   Post

  • AutorenbildJulien C. H. Andersen

Profetier for 2022.


Profetier for 2022. Modtaget 27 december 2021. -

”Verden gennemgår hastige forandringer i disse år. Pandemi, økonomi, politisk uro og klimaforandringer fylder overalt i menneskets bevidsthed. Det hele er menneskeskabt. Set i bagspejlet har I selv bedt om det.

Og hvorfor så det?

Lad os starte medCovid-19. Den er for alvor på fremmarch. Om en måned er den på retur og alle ånder lettet op. Det ville være et ønskescenarie.

Det er en pause -

Covid-19 er kommet for at blive. Den vil forandre verden til det værre og bedre.

Lyt og forstå. Covid-19 er menneskeskabt.

Og hvordan så det?

Svaret er, at I har spredte kemikalier og forurenet overalt. Det har givet bagslag. Det har skabt Covid-19. Det er en sygdom som hører jeres tid til og den er jeres generations svøbe.

Nu til det værre: Samfund efter samfund bliver lukket ned. Overalt er der sat bremser på menneskets sociale udfoldelsesmuligheder. Det vil fortsætte et stykke tid endnu. Mange vil blive syge også børn og unge. De ældre har det svært overalt. De har været hårdt ramt og vil forsat være det. Økonomisk oplever I opgang. Det vender altid igen, også her vil det blive svært, især for de fattige. De rige skal nok klare sig. Nok om det.

Hospitalsvæsenet især i de rige lande klarer Covid-19 uden de store problemer. I de fattige lande er den en katastrofe af hidtil usete dimensioner. De har lidt at give med, men skal klare meget med det lidt, de har. Sådan har I valgt, at håndtere krisen, som er en verdenskrise. De rige tænker på sig selv først. I skulle tænke på helheden. I er alle brødre og søstre.

Nu til det bedre for jorden og til det værre for mennesket: Jorden vinder i det lange løb, når vi taler om Covid-19. Den bliver jordens redning.

Forstå og nu til det svære: En dag på et eller andet tidspunkt vil Covid-19 mutere, den vil få en anden klædning og blive en alvorlig trussel mod mennesket. Den vil sprede sig uhæmmet og alt, hvad I gør, er nyttesløst. Den vil slå flere mennesker i ihjel, end I nogensinde har oplevet før. Det og alene det, bliver jordens redning. For når der er færre mennesker vil jorden ryste menneskets åg af sig, og blomstre op igen. Det er på den lange bane. Nu tilbage til året 2022.

Året 2022 er værre, bliver mere slemt for mange end 2021 var. I tror at det overstået år, var det slemme år. Det var det ikke.

Året som I skyder ind over hele verden til nytår, bliver et rædselssår, når det gælder ufred, krig og sygdom. Nogle få i verden vil det anderledes end de mange. Dem der vil det, de få skaber problemer for resten og verdensfreden. Nok om det.

Angola et lille land, en fredens oase vil være et paradis i sammenligning med Europa, Asien og Syd- og Nordamerika. Dem der har meget, skal få meget. Dem der har lidt, skal få lidt.

Forstå! Dem der har meget, vil lide meget, når tingene går dårligt. Dem der har lidt, vil lide lidt, når det går dårligt. Jo mere I har, jo mere kan der tages fra jer. Dem der intet har, har intet, der kan tages fra dem. Og jo mere I samler, jo mere har I at miste.

Verden er af lave. Det har Jeg sagt før, og siger det igen. Fred er en kostelig skat. Den giver jer lykken. Desværre har ikke alle fundet ud af det. De tror at ufred, terror og krig er vejen frem, at det vil være lykken.

Lad Mig give jer et eksempel: Israel kæmper stadig med sværdet i hånden. Det skulle hellere kæmpe med kærlighed, den kærlighed der vil freden. Israel er ikke det eneste land eller nation, der er oppe på barrikaderne for at sikre deres sag, deres nations rettigheder.

Forstå at når de sikrer deres sag, træder de andres rettigheder over tæerne. Magt og vold løser aldrig en knude eller sikrer begges rettigheder og frihed. Mange statsledere, lande og nationer har forstået det. Endnu mangler der nogle på det politiske landkort, så I har en fredens planet, hvor alle er sikret retten til frihed og lykken. For uden fred er der ingen lykke.

Året 2022 bliver en nemesis for nogen, for andre et status quo, hvor tid til refleksion og at blande kortene på ny bliver deres agenda, om de vil det eller ej. Livet er ikke statisk, det følger sine egne love. De love som Jeg har givet jer igennem hellige mænd og profeterne. De love gælder stadig: ”Hvad du har sået, det høster du.” Den lov er der mange, der overser, også når det gælder demokrati. ”Så ufred, og høst ufred. Så fred og høst fred. Behandl alle lige og få samarbejde og fremgang. Fordel goderne ligeligt og få tilfredshed.”

Desværre har I efter mange århundrede studier af de hellige tekster endnu ikke forstået læren. Selv i døden er mennesket lige.

I USA har kun de rige råd til at blive behandlet ordentlig på et hospital. De fattige må klare sig selv. Sådan er det overalt i verden, hvor der er forskelsbehandling.

Forstå at det er næstekærlighed, at hjælpe sin næste, og din næste er den fattige, hvis du er rig. Er du rig, kan du få, er du fattig, kan du gå. Sådan spiller klaveret i jeres verden. Fælles for jer er, at I høster, hvad I har sået. Sygdom og død er hver mands eje, både rig og fattig, ingen slipper.

Og hvad mener Jeg så med, at I høster, hvad I har sået, når det gælder sygdom og død?

Svaret er kompliceret. I går galt, når I tror, at den fattiges lidelser og sygdom ikke er den riges lidelser og sygdom. For hvad den fattige har, skal også blive den riges. Det er Min lov, at hvad I giver jeres næste, skal I selv have på et eller andet tidspunkt. Hvad I har sået, det skal I høste. Ingen slipper. Nok om det.

Jorden er jeres moder. Jeg er jeres Fader, om I tror det eller ej. Mine love gælder. Lad Mig give jer et eksempel: Israel eller jøderne er Mit folk, står der i bibelen. Alle er Mine uanset, hvad tror I tilhører eller hvad land eller nation, I lever i. Alle er Mine.

Tilbage til Israel. Loven er lige for dem også. Ingen gør Jeg forskel på. De sår ufred, og høster ufred. Men de taler om fred. Mennesket skal kendes på dets handlinger, ikke på deres ord. Var de i sandhed deres ord, var de Mine i hjertet, og der var fred.

Overalt taler mennesket, men gør ikke det, de taler om. Dem er der mange af, alt for mange. Det er derfor, at I høster, hvad I har sået. I høster af jeres handlinger, ikke af jeres ord. De kan være nok så søde og fredfyldte. Det nyttet intet, hvis I har en slanges handlinger. Nok om det.

Brexit er en realitet. Briterne kommer til at slås for hver en tomme. Sådan har de valgt det, når de vil eje i stedet for at dele.

USA går mørke tider i møde. Joe Biden er en fighter, men udenrigspolitikken skaber knuder.

Japan vil hjælpe og hjælpe kommer de til.

Kærlighed, næstekærlighed er et ukendt begreb i store dele af den rige verden, når det gælder om at praktisere. 2022 kommer til at vende op og ned på det og mange andre ting.

-

Jorden er jeres moder. På den lange bane skal I lære at behandle hende pænt, hvis I vil overleve. Jeres politik er profitpolitik og overlevelsespolitik. En dag om ikke så længe, vil jeres politik handle om næstekærlighed og pleje af jorden. Behandler I hende skidt, vil I gå til grunde. Behandler I hende pænt, vil hun give jer alt, hvad I behøver. Sådan har Jeg jeres Fader, skabt det, givet jer lovene og evnerne til at forvalte det og tjene jeres medmennesker, om I tror det eller ej.

Lad os tale om tro! Den er på tilbagegang overalt i verden. Videnskab og materialisme er blevet jeres alter, troen er dyrkelse af sanserne og penge er Gud, for de kan skaffe jer det, I begærer. Sådan var det ikke en gang. Det vare længe førend troen på Gud og jer selv som guddommelige væsner vinder over videnskab og materialisme. Men en dag vil I opdage for alvor, at Mine love gælder og holder det hele sammen, er vejen frem for menneskeheden og det enkelte menneske. Den dag står indskrevet i jeres evolution for menneskeheden og for det enkelte menneske.

Glæd jer, der er en mening med alt, også det, I gennemgår i år og næste år. Spillet er Mit og ikke jeres. Nok om det også.

-

Brexit og Europa er på kollationskurs. Det samme er Kina og USA, Europa og Rusland og mange andre. På den lange bane vil I bilægge stridighederne, for ingen af jer kan undvære den anden. I er alle afhængige af hinanden på den ene eller anden måde.

Lyt! Profetierne har været dystre i år. I skal have noget opløftende også. Valg! Lederne bliver siddende de fleste steder. Vladimir Putin i Rusland, Joe Biden i USA og så videre. Jeres egen Mette Frederiksen bliver genvalgt, hvis der bliver valg.

Priserne er eksploderede på madvarer, brændstof og boliger især i Danmark. Det er slut, når det gælder boliger. Når det gælder madvarer og brændstof, vil det blive dyrere og dyrere. Det hele hedder økonomi og alle vil have af kagen. Jeres dans om guldkalven bliver vildere og vildere. Noget er der fornuft i, andet er ren og skær spekulation og fortjeneste. Desværre gennemskuer magthaverne – politikkerne det ikke.

Åndeligt hersker der uorden mange steder. Mange nye trossamfund og retninger er skudt op i de senere år. De tilbyder alt, hvad der kan købes for penge, men de færreste giver adgang til Mig eller hjertets kærlighed. Den slags vil fortsætte i de kommende år.

Katolicismen og Peterskirken er i modvind. Troen og kærligheden er hos de få, og de mange skandaler har ødelagt meget. Det vil fortsætte. Pave Frans har dæmmet op, men skaderne er sket.

Protestanterne er der mange af, men få når det gælder om at praktisere troen og kærligheden. Kirker vil fortsætte med at stå tomme og lukker overalt.

Muslimer er Herrens folk, tror de selv, at deres tro er den retvisende. Intet er mere fejl. Alle er Mine og enhver religion en sti til Mig, hvis man praktiserer kærlighed og fred. Andet end kærlighed behøves der ikke for at nå Mig.

Islam og hinduismen er hver sin gren på det samme træ. Frugterne skulle være ens. Det er de ikke. Det skyldes ikke træet, men dem der plejer frugterne.

Forstå at for nogle er en frugt, troens frugt en sur frugt, mens den for andre er en sød frugt. Det man indeholder, det ser man og smager man, også når det gælder tro og udøvelse af den. Tro skal praktiseres, ikke tales om, hvis man vil høste det søde i frugterne.

Nord og syd, polerne har det skidt. De er lige som resten af verdens natur, et barometer på klimaet.

Forstå at jorden var engang i balance. Det er den stadig. Desværre forrykker I den, og I ved det godt i dag. Is har I brug for, ligesom vand, jord, ild og luft. Forsvinder isen og det gør den, har I problemer. Det bliver en snebold, der ruller hurtigere og hurtigere i de kommende år. Det er Min profeti.

Verdens ledere kunne og skal løse problemet, og det kommer de til, selv om de er alt for sent ude.”

En kanalisering af Julien C. H. Andersen. www.life-adventure.dk

14 Ansichten0 Kommentare
Logo Julien C. H. Andersen
bottom of page